Vanliga frågor kopplade till försäljningar 2022:
  • Är det några avgiftsförändringar? Nej.
  • Har det beslutats om några kommande renoveringar? Nej.
  • Hur ser det ut med parkering, och vad är det för köstatus? Att få p-plats i samma fastighet råder det en kötid på ca 6-8 mån (estimerat, kontakta Uttrans förvaltning för mer information).
  • Vad har ni för avtal gällande tv och bredband? Vi har avtal med Telia för grundutbud. Vi är uppkopplade till Botkyrka Stdsnät s.k. Z-market där man kan välja vilket bolag man vill för internet och tv.
  • Har föreningen några gemensamma utrymmen? Nej.
  • Ekonomisk förvaltare: SBC. Dit skall allt underlag skickas kopplat till kommande försäljningar.
Årsstämma
Blanketter för medlemmar
 

Mandatperiod 2021-2022

Styrelseledamöter

Daniel Fagerström, Ordförande 

Ulla Österlund, Ledamot

Mattias Alatalo, Ledamot

FÖRENINGENS GRUND

© Copyright Brf Skogshöjden i Uttran